Even Voorstellen 

Valerie Pronk heeft haar praktijk 'Valerie Pronk Muziektherapie' op 13 augustus 2019 geopend. Valerie heeft naast haar praktijk een baan bij het Centrum Intensieve Behandeling te Den Haag. 

Valerie heeft haar opleiding Vaktherapie (voormalig Kunstzinnige Therapie) afgerond bij Hogeschool Leiden en heeft zichzelf gedurende de opleiding gespecialiseerd in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (kind, jeugd en volwassenen) en in de volwassenenpsychiatrie. 

Muziektherapeut Valerie Pronk heeft ook interesse in het doen van onderzoek. Zij heeft onderzoek gedaan naar onder andere: autisme, hechtingsproblematiek, de dissociatieve stoornis, depressie en schizofrenie. Als muziektherapeut doet zij actief bijscholing binnen de opleiding Psychologie bij de Open Universiteit te Utrecht. 

Ze zet actieve en receptieve werkvormen in op diverse instrumenten waar ze in geschoold is. De therapie richt zij op maat in per patiënt/cliënt om op die manier de beste resultaten te bereiken. Ze werkt vanuit nieuwsgierigheid naar de persoon en dit is daarom een belangrijk kernprincipe voor haar: het daadwerkelijk ontmoeten van de ander. 

Naast het inzetten van de reguliere muziektherapie gebruikt zij ook antroposofische methodieken indien passend bij de cliënt/patiënt. 

Als muziektherapeut ben ik aangesloten bij de FVB en de NVKT.  

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachten functionaris


Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie


Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.


Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.


Contact


Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.