Over mij

In 2019 ben ik afgestudeerd als muziektherapeut aan de opleiding 'Kunstzinnige Therapie' van Hogeschool Leiden. Naast de reguliere insteek binnen de muziektherapie ben ik ook geschoold in de antroposofische insteek. 

Binnen mijn minor heb ik gekozen om een specialisatie te doen binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychiatrie. Binnen deze doelgroepen ligt om die reden ook mijn ervaring. 
Alvorens ik startte als muziektherapeut heb ik als gitaardocent en musicaldocent ervaring opgedaan met kinderen. 

Ik heb onderzoeken gedaan naar onder andere: autisme, emotieregulatie, de dissociatieve stoornis, depressie en hechtingsproblematiek. 

Naast mijn afgeronde opleiding ben ik momenteel bezig met doorstuderen als psychotherapeut. 

Mijn Praktijk 

Mijn praktijk is gevestigd binnen muziekcentrum YMCA Scheveningen. De individuele sessies worden gegeven in de ruimte op de eerste verdieping 'studio 2', maar de groepstrajecten worden gegeven in 'studio 1' of de 'mainstage' (afhankelijk van de groepsgrootte). 

Naast mijn praktijk heeft YMCA Scheveningen een restaurant en allerlei muziekactiviteiten voor jong en oud. 

Binnen mijn praktijk zijn er onder andere de volgende instrumenten aanwezig: kleine percussie, gitaren, (elektrische) piano's, basgitaren, lieren, djembé's, hapi drums, ocarina's, mondharmonica's, sansula's, kalimba's, conga's, bongo's, ukeleles, drums etc. 

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/ mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. 
 
Klachtenfunctionaris 
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 
 
Geschilleninstantie 
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 12 oktober 2019 is mijn praktijk bij Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.