Wat is Muziektherapie?

'Music expresses that which cannot be put in words'

- Victor Hugo 

Achtergrond Muziektherapie

Binnen de muziektherapie werken wij op ervaringsgerichte wijze met muziektherapeutische werkvormen aan hulpvragen van individuen. Door de karakteristieken van de werkvormen, maar ook van de instrumenten kunnen er ontwikkelingen ontstaan in het leven van een individu. 

Binnen de muziektherapie werken wij met zowel actieve als impressieve werkvormen, waarbij de cliënt ofwel luistert ofwel mee speelt middels gestructureerde werkvormen en improvisaties. 

Naast deze muziektherapeutische werkvormen worden er gesprekstechnieken ingezet om inzichten te verkrijgen op het eigen leven. 

Passende Hulpvragen en Indicaties voor Muziektherapie

Muziektherapie heeft een laagdrempelig karakter, aangezien het gesprek (en daarbij het praten over emoties) niet het belangrijkste aspect is van de therapie. De muziek an sich kan veel vertellen zonder woorden te gebruiken en de belevingen die hierbij optreden kunnen ontwikkelingen teweeg brengen op lichamelijk, cognitief en psychisch gebied. 

Ondanks dat muziektherapie op allerlei gebieden ingezet kan worden, zijn dit enkele gebieden/hulpvragen die veel voorkomen:

  • Emotioneel beleven. Muziek kan emoties versterken en oproepen, wat ingezet kan worden binnen de therapie om emoties te reguleren of te leren voelen. 
  • Zelvertrouwen en zelfbeeld. Muziek vergt zelfvertrouwen om jezelf te laten horen, daarnaast weerspiegeld eigen gemaakte muziek een deel van je eigen persoonlijkheid. 
  • Herinnering, acceptatie en verwerking. Muziek kan herinneringen oproepen, zoals bijvoorbeeld voorkomt bij dementie. Daarnaast kunnen er ervaringen die geaccepteerd en/of verwerkt moeten worden een plek krijgen binnen bijvoorbeeld een eigen muzikale creatie. 
  • Ontspanning. In deze maatschappij ligt de druk voor velen hoog. Rust en ontspanning zijn mogelijk moeilijk in te plannen in het eigen leven, maar hier biedt muziek een ingang. Middels mentaliseren en ademhaling, maar ook klankbaden kan er weer psychische en fysieke rust gevonden worden. 

Voor wie is Muziektherapie (Doelgroepen)? 

De 'Gezonde' Mens

Iedere 'Gezonde' mens heeft ook zijn of haar uitdagingen in het leven. Muziek kan helpen om eigen kwaliteiten te ontdekken of helpen om deze uitdagingen aan te gaan. De leeftijd speelt hierbij geen rol! 

Schoolgaande Kinderen 

Muziektherapie kan ingezet worden op scholen om het schoolgaande kind te ondersteunen. Sommige kinderen zijn onzeker, waar andere kinderen zelfverzekerd zijn maar geen motivatie hebben voor de schooltaken. Muziek biedt een ingang voor ieder kind met ieders eigen temperament. 

Verstandelijk Gehandicaptenzorg 

Muziektherapie kan ingezet worden binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg om hen handvaten te geven om met hun problematiek om te gaan. Middels muziek kunnen zij vaardigheden leren, die zij kunnen inzetten in het eigen leven. 

Psychiatrie

Binnen de psychiatrie is muziektherapie heilzaam op onder andere het emotieregulatie gebied en op acceptatiegebied. Door de onderliggende problematieken bij de cliënten, kan een ervaringsgerichte therapie een ingang bieden waar het gesprek niet verder komt. 

Ouderenzorg 

Voor ouderen kan muziektherapie onder andere een ingang bieden in de herinnering en het accepteren van het ouder worden. Wanneer zelfstandig muziek maken niet meer mogelijk is, zijn er genoeg andere mogelijkheden om een muziektherapeutisch traject aan te gaan. 

Sterfte begeleiding 

Muziek kan fysiek en emotioneel gezien helen en is daarom een mooie ingang voor sterfte begeleiding. Door geest en lichaam ontspanning te bieden voor het naderende einde kan het voor het individu en de naasten verzachting bieden.